ტექნიკური მომსახურება

გაგრილების სისტემის მომსახურება

  1. MRV, VRF, ჩილერი და გაგრილების სხვა ტიპის სისტემა.
  2. გაგრილების დანადგარების მონიტორინგი
  3. გაგრილების ცენტრალური დანადგარის და მთლიანი სისტემის გამორეცხვა.
  4. რადიატორების გასუფთავება/გამორეცხვა სპეციალური ხსნარებით
  5. ჩილერის სისტემაში წყლის ან გლიკოლის წნევის კონტროლი;
  6. საცირკულაციო დანადგარების კონტროლი თერმო კამერის გამოყენებით, რათა არ მოხდეს გახურება ან არ გამოვიდეს მწობრიდან საკისრები;
  7. გაგრილების სისტემების ფილტრების გასუფთავება, შეცვლა.
  8. სისტემის კომპონენტების გეგმიური შემოწმება/მოვლა-პატრონობა მწარმოებლის რეკომენდაციების სრული დაცვით.
  9. სისტემის დაზიანებული დეტალების შეცვლა-შეკეთება.
  10.