ტექნიკური მომსახურება

სახანძრო სისტემის მომსახურება

1. ყოველდღიური მონიტორინგი;
2. პერიოდულად დეტექტორების გაწმენდა შეკუმშული ჰაერით და ტესტირება;
3. დეტექტორების შემოწმება კვამლის დეტექტორის ტესტერის მეშვეობით.
4. დეტექტორების გამოცვლა სპეციალური ხელსაწყოების გამოყენებით.
5. ცეცხლმაქრების მოქმედების ვადების მონიტრინგი და განახლება(დატუმბვა)
6. სახანძრო სისტემის პროგრამირება.
7. სისტემის კომპონენტების გეგმიური შემოწმება/მოვლა-პატრონობა მწარმოებლის რეკომენდაციების სრული დაცვით.
8. სახანძრო წყლის სისტემის შემოწმება-ტესტირება.
9. სისტემის დაზიანებული დეტალების შეცვლა-შეკეთება.