ტექნიკური მომსახურება

ვენტილაციის სისტემები

  1. ვენტილაციის ცენტრალური დანადგარის ყოველდღიური მონიტორინგი;
  2. ვენტილაციის დანადგარზე ფილტრების გასუფთავება-შეცვლა
  3. დანადგარზე ღვედების და ძრავის შემოწმება; საჭიროების შეთხვევაში ღვედების შეცვლა;
  4. ტემპერატურის რეგულირება.
  5. ვენტილაციის დანადგარის თერმო კამერით ტესტირება
  6. ჰაერის ნაკადების ციფრული შემოწმება სეზონურად;
  7. სისტემის კომპონენტების გეგმიური შემოწმება/მოვლა-პატრონობა მწარმოებლის რეკომენდაციების დაცვით.
  8. სისტემის დაზიანებული დეტალების შეცვლა-შეკეთება.
  9.