ტექნიკური მომსახურება

ელექტრო სისტემები

 1. ელექტრო მოწყობილობების გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.
 2. ნათურების და სანათი მოწყობილობების შეკეთება-შეცვლა.
 3. ტრანსფორმატორების, მაღალი და დაბალი ძაბვის ელ ფარების, მექანიკური აგრეგატების მართვის ფარების მონიტორინგი და მოვლა;
 4. ელექტრო ფარების თერმო კამერით ტესტირება.
 5. სუსტ დენის სისტემების გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.
 6. სადენების შემოწმება, იზოლაციის შემოწმება სპეციალური ხელსაწყოს.
 7. ამომრთველების მტვრისგან დასუფთავება;
 8. ცვლადი დენის ძალის (ამპერაჟის) კონტროლი;
 9. დამიწების კონტურის ტესტირება წინაღობაზე.
 10. გარე და შიდა განათების სისტემის სრულფასოვანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
 11. ელექტრო ჟალუზების გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
 12. სისტემის კომპონენტების გეგმიური შემოწმება/მოვლა-პატრონობა მწარმოებლის რეკომენდაციების სრული დაცვით.
 13. სისტემის დაზიანებული დეტალების შეცვლა-შეკეთება.