ტექნიკური მომსახურება

სხვა სამეურნეო ინვენტარი

კვების ბლოკების, აკუმულატორების
კარის ელ. საკეტების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.
გეგმიური შემოწმება/მოვლა-პატრონობა რეკომენდაციების სრული დაცვით.
სხვა სარეგლამენტო სამუშაოები.

მაცივრებისა და წყლის დისპენსერების მოვლა-შეკეთება.
კარ-ფანჯრის საკეტებისა და ანჯამების მომარაგება-შეცვლა-შეკეთება.
დაზიანებული ავეჯის დეტალების შეკეთება-შეცვლა.
დაზიანებული ვიტრაჟების შეცვლა.
სხვა საჭირო სამეურნეო საქონლით უწყვეტი მომარაგება.