ტექნიკური მომსახურება

გათბობის სისტემები

გათბობის დანადგარების სისტემური მონიტორინგი

საცირკულაციო დანადგარების კონტროლი თერმო კამერის გამოყენებით

სისტემაში წყლის ან გლიკოლის წნევის კონტროლი

რადიატორების გასუფთავება-გამორეცხვა სპეციალური ხსნარებით

ფილტრების გასუფთავება და რეგულირება

სისტემის კომპონენტების გეგმიური შემოწმება, შეკეთება

დაზიანებული დეტალების შეცვლა მწარმოებლის რეკომენდაციების სრული დაცვით და სხვა

სარეგლამენტო სამუშაოები