ტექნიკური მომსახურება

წყალმომარაგების, კანალიზაციის /სან–კვანძების სისტემების მომსახურება

1. სისტემების მონიტორინგი და შეკეთება.
2. წყლის წნევის რეგულირება;
3. წნევის შემქმნელი ტუმბოების შემოწმება-შეკეთება;
4. წყლის ფილტრების გეგმიური გასუფთავება.
5. წყლის რეზერვუარის გამორეცხვა.
6. სანტექნიკის სისტემების, მარაგ/ნაწილების, აქსესუარების მოვლა/შეცვლა;
7. სახურავის სანიაღვრე სისტემის მოვლა/გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.
8. სისტემის კომპონენტების გეგმიური შემოწმება/მოვლა-პატრონობა მწარმოებლის რეკომენდაციების დაცვით.