ტექნიკური მომსახურება

მუდმივი კვების წყაროს მომსახურება

1. აკუმულატორების ტესტირება (ტევადობასა A/h და წინაღობაზე)
2. მუდმივი ელექტრო კვების წყაროს სისტემის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა,
3. მუდმივი ელექტრო კვების წყაროს სისტემის მონიტორინგი;
4. სისტემის კომპონენტების გეგმიური შემოწმება/მოვლა-პატრონობა მწარმოებლის რეკომენდაციების დაცვით.
5. სხვა სარეგლამენტო სამუშაოები