ტექნიკური მომსახურება

ობიექტის ტექნიკური მომსახურება

მოიჯარეების მომსახურება

არსებული და ახალი კლიენტების მომსახურება, განათების/ნათურის გამოცვლა, სანტექნიკა, ელექტროობა, ტუალეტი, სამზარეულო და ა.შ.

სისტემის ფუნქციონირება

ყველა აღჭურვილობის სისტემის შემოწმება EMS-ზე (ენერგიის მართვის სისტემა) / LCS-ზე (განათების კონტროლის სისტემა)

პრევენციული ტექნიკური მომსახურება

მწარმოებლის რეკომენდაციების, ინდუსტრიის სტანდარტებისა და საუკეთესო პრაქტიკის (ASHRAE) მიხედვით

აღჭურვილობის შეკეთება

პროექტის ფარგლების განსაზღვრა, ბიუჯეტის მოძიება/დამტკიცება, წყაროს ნაწილები და მასალები, დაგეგმვა და დასრულება

პერიმეტრის ანალიზი

ყველა მექანიკური, ელექტრო, სანტექნიკის (MEP) სისტემების სრული დათვალიერება და ინსპექტირება

კავშირგაბმულობის ბენჩმარქინგი

შენობის პროფილის შექმნა, ყველა კომუნალური მრიცხველის და მოხმარების მონაცემების შეყვანა და წინასწარი ქულის მიღება