ტექნიკური მომსახურება

ლიფტების მომსახურება

1. კაბინის ვენტილაციის, განათების, ღილაკების, საზეთურების, მიმართველების, ძრავის და მუხრუჭის, კაბინის შიდა სისტემის გეგმიური შემწმება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.
2. კაბინის ტროსების, შკივების, სიჩქარის შემზღუდველის, მცოცავების, ავარიული დახმარებისა და უწყვეტი კვების წყაროს შემოწმება გეგმიური შემწმება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.
3. კაბინის საფიქსირებლების, მართვის კარადის, ძრავის სამაგრის, კაბინის ავარიული დამჭერების, მუხრუჭის ხვიის, შახტის ელ. გაყვანილობისა და ავტომატური ამომრთველების შემოწმება და მუდმივი მონიტორინგი.
4. დანადგარის გამართულ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის მომსახურება სრულად;
5. სისტემის კომპონენტების გეგმიური შემოწმება/მოვლა-პატრონობა მწარმოებლის რეკომენდაციების სრული დაცვით.
6. სხვა სარეგლამენტო სამუშაოები
5. ლიფტების სერთიფიცირება უსაფრთხოების მიმართულებით